Category Archives: Sản phẩm nổi bật

Tượng Tam Thế Phật sơn son dát vàng – sự hòa quyện giữa nghệ thuật và tín ngưỡng

Tượng Tam Thế Phật sơn son thếp vàng - sự hòa quyện giữa nghệ thuật và tâm linh

Tượng Tam Thế Phật sơn son thếp vàng Giới thiệu về Tượng Tam Thế Phật Tượng Tam Thế Phật sơn son thếp vàng đẹp nhất 2024 – sự hòa quyện giữa nghệ thuật và tâm linh là một kiệt tác nghệ thuật tôn giáo của Phật giáo, thường được coi là biểu tượng của sự…

Ý Nghĩa Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, Diệu Cát Tường, Diệu Đức cũng có khi gọi là Văn Thù Bồ Tát. Tên Ngài Diệu Đức, Diệu Cát Tường có nghĩa là mọi đức đều tròn đầy. Ngài là vị Bồ tát tượng trưng…

7 Vị Phật DƯợc Sư trong phật giáo và ý nghĩa

Thất Phật Dược Sư là ai? Phật Dược Sư Như Lai có các tên gọi đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Phật Đại Y Vương, Vương Thiện Đạo… Ngài là vị Phật có danh hiệu thầy thuốc mang sự hiểu biết và thông suốt…

Tổng hợp các mẫu tượng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp

Tượng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là hai thị giả thường được xuất hiện cùng hình ảnh đức phật A Di Đà. Đại Thế Chí Bồ Tát còn có tên gọi khác là Vô Biên Quang Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Linh Cát Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ…