Showing 1–24 of 186 results

Những bàn thờ án gian thờ, ô xa , chấp tải, khám thờ, sập thờ, tủ thờ, được các nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng đục, chạm khắc thủ công, sơn son, thếp vàng bằng những loại gỗ quý được dùng nhiều trong lĩnh vực đồ gỗ tâm linh như gỗ mít, gỗ gụ, gỗ dổi, gỗ hương.