7 Vị Phật DƯợc Sư trong phật giáo và ý nghĩa

Thất Phật Dược Sư là ai?

Phật Dược Sư Như Lai có các tên gọi đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Phật Đại Y Vương, Vương Thiện Đạo… Ngài là vị Phật có danh hiệu thầy thuốc mang sự hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian. Phật Dược Sư Như Lai có thể chữa được hết cả các bệnh khổ của chúng sinh, diệt trừ các mê loạn mà hướng đến giải thoát.

Theo ghi chép trong các tài liệu Phật Giáo, có 7 tôn tượng tương ứng với 7 Đức Phật Dược Sư Như Lai. Thất Phật Dược Sư là tên chung để gọi 7 vị phật. Đó là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai và Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

Bảy tôn Tượng Thất Phật Dược sư
Bảy tôn Tượng Thất Phật Dược sư

 

Tượng Dược Sư Thếp Vàng
Tượng Dược Sư Thếp Vàng

 

Bộ Tượng Phật Dược Sư thếp vàng
Bộ Tượng Phật Dược Sư thếp vàng

 

Tượng Thất Phật Dược Sư làm theo nối cổ
Tượng Thất Phật Dược Sư làm theo nối cổ

 

Tượng Phật Dược Sư thếp vàng
Tượng Phật Dược Sư thếp vàng

 

Bộ Tượng Thất Phật Dược Sư
Bộ Tượng Thất Phật Dược Sư

 

Bộ Tượng Thất Phật Dược Sư bằng gỗ mít
Bộ Tượng Thất Phật Dược Sư bằng gỗ mít

 

Bộ Tượng Phật Dược Sư bằng gỗ
Bộ Tượng Phật Dược Sư bằng gỗ

 

Mẫu Tượng Thất Phật Dược Sư
Mẫu Tượng Thất Phật Dược Sư

 

Tượng Phật Dược Sư bằng gỗ
Tượng Phật Dược Sư bằng gỗ

 

Tôn Tượng Dược Sư bằng gỗ
Tôn Tượng Dược Sư bằng gỗ

Ý nghĩa của 7 vị Phật Dược Sư

Mỗi vị Phật Dược Sư trong 7 vị Phật đều có một ý nghĩa khác nhau. Quý độc giả hãy cùng Đồ Thờ Thiện Tâm tìm hiểu nhé.

1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai

Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai là vị Phật Dược Sư ngụ ở Quang Thắng thế giới. Thế giới này ngập tràn niềm vui, không có nỗi sầu và nữ giới.

Nếu có tín nam tín nữ nào mong cầu phước đức, đoạn trừ các phiền não. Hãy tụng xưng danh hiệu của Ngài, hết lòng tôn kính thì tất cả tội ác, nghiệp chướng, các bệnh khổ đều được tiêu diệt, còn có thể nguyện cầu điều gì cũng được.

2. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Viên Mãn Hương Tích thế giới. Chúng sinh ở thế giới này không có buồn rầu, đau khổ, phiền não, cũng không có nữ giới.

Nếu có tín nam tín nữ mong cầu phước đức thì tụng niệm, đọc thần chú Đại lực của Như Lai. Giảng thuyết nghĩa lý, phát tâm từ bi, ân cần cúng dường, hương hoa đèn đuốc, thọ trì bát quan trai giới thì dù nghiệp chướng nặng cũng được tiêu diệt.

3. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Diệu Bảo thế giới. Đất ở Diệu Bảo mềm mại, không có phiền não và nữ giới.

Nếu có tín nam tín nữ ngày đêm ân cần, chí tâm cung kính cúng dường Đức Phật, xưng niệm danh hiệu Ngài. Khởi tâm từ bi với chúng sinh, nguyện về cõi kia thì tất cả các tội nghiệp được tiêu diệt, tuổi thọ được tăng thêm, không còn các bệnh khổ và các điều mong cầu sẽ được như ý.

4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Vô Ưu thế giới. Nơi đây không có phiền não, không có đau khổ, không có nữ nhân và thú dữ. Âm nhạc vi diệu, hoa quả sum suê, cây báu thẳng hàng, nước thơm tràn đầy…

Nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu có lòng cung kính, chí tâm cúng dường, lễ bái, xưng niệm danh hiệu Ngài sáu ngày đêm. Biết phát tâm từ bi thương xót chúng sinh thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu, thoát khỏi buồn khổ và được chư thiên hộ vệ.

5. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai là Phật Dược Sư ngụ ở Thiện Trụ Bảo Hải thế giới. Đây là một thế giới công đức vô cùng trang nghiêm.

Với các chúng sinh mang nghiệp ác nếu nghe danh xưng Ngài, biết chí tâm xưng niệm theo Ngài sẽ thoát khỏi các khổ nạn. Lúc này tâm hồn ta sẽ được xoa dịu, hướng thiện.

6. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Pháp Hải Lôi Âm Như Lai là Phật Dược Sư ngụ ở Pháp Tràng thế giới. Nơi đây thanh tịnh sạch sẽ, có hương thơm tràn đầy. Khắp nơi gió nhẹ thoáng qua có âm thanh vi diệu, hoa thiên diệu hương rơi khắp lối, bốn phía có ao tắm, nước thơm tràn đầy.

Nếu có tín nam tín nữ nào nghe danh hiệu, chí tâm lễ kính, cúng dường, thọ trì, niệm tụng danh hiệu Đức Phật sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng. Sau khi chết sẽ đến chỗ Đức Phật, được sống lâu, không bệnh, đầy đủ sung túc không thiếu thốn gì.

7. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Tịnh Lưu Ly thế giới. Nơi đây hoàn toàn thanh tịnh, không có người nữ, không có dục nhiễm, không có âm thanh đau khổ của ba đường ác.

Nhờ vào năng lực của Ngài, khi thọ trì, lễ bái, cúng dường hãy dùng bằng cả tấm lòng. Ngài sẽ giúp ta hoàn thành sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh khổ, thâm tâm an lạc và nhận được phước báo vô lượng.

Trong bộ tôn tượng thất Phật Dược Sư, mỗi tượng lại có một ý nghĩa riêng. Tuy nhiên tóm gọn lại ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư sẽ như sau:

  • Khi thọ trì, lễ bái, cúng dường, chí tâm lễ kính các Ngài sẽ giúp ta hoàn thành sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh khổ và nhận được phước báo vô lượng.
  • Việc nghe danh hiệu, thọ trì, tụng niệm, chí tâm lễ kính các Ngài sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu.
  • Các bệnh khổ đều được tiêu trừ, có thể nguyện cầu điều gì cũng được và còn được chư thiên hộ vệ.
  • Việc thờ tượng lễ bái các Ngài sẽ giúp ta phát tâm bố thí, thực hành từ bi hỷ xả, phát tâm tu học, sinh chánh tín với Tam bảo.
  • Bên cạnh đó sẽ loại bỏ tham dâm, sân hận, thoát khỏi gông cùng ràng buộc, không bị phụ thuộc người khác, không còn thiếu thốn cơm ăn áo mặc và được đầy đủ ấm no.
  • Bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư như một liệu pháp chữa bệnh có yếu tố huyền bí trong y học Tây Tạng.
  • Một số nghi thức như tụng niệm thần chú, cúng dường, lễ bái, thiền định trên đá Lapis cũng mang đến lợi ích cho sức khoẻ, tăng tác dụng chữa bệnh cho con người.