Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bằng Gỗ Mít

Liên hệ

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn hay Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay thường được tạc với hình ảnh con mắt trong lòng bàn tay, tượng trưng cho ý nghĩa hễ mắt để đâu thì tay theo đó. Hễ nhìn thấy nơi nào có chúng sanh khổ nạn là ngài ứng hiện và dang bàn tay từ bi ra để cứu giúp.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm