Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn 11

Liên hệ

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn hay Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay thường được tạc với hình ảnh con mắt trong lòng bàn tay, tượng trưng cho ý nghĩa hễ mắt để đâu thì tay theo đó.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm