Tượng Tây Phương Tam Thánh 01

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh bắt nguồn từ truyền thống Tịnh Độ tông, một trong những tông phái lớn của Phật giáo. Theo kinh điển Phật giáo, Tam Thánh là hiện diện tại cõi Tây Phương Cực Lạc, một nơi thanh tịnh và an lạc tuyệt đối, nơi mà chúng sinh có thể đạt được giác ngộ.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm