Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Sơn Theo Lối Cổ

Liên hệ

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là hình ảnh quen thuộc trong các đền chùa Phật giáo Việt Nam. Ngài được tôn kính là vị tổ khai sáng Phật giáo. Người đã mang ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi đến với chúng sinh.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm