Tượng A Di Đà 08

Liên hệ

Tượng A Di Đà là biểu tượng của Đức Phật trong Phật giáo Đại thừa. Tượng A Di Đà ngồi trên đài sen là một biểu tượng phổ biến và được tôn vinh rộng rãi trong Phật giáo. Đài sen là biểu tượng của sự bình an và sự chiếu sáng tinh thần, và việc A Di Đà ngồi trên đài sen thể hiện sự bao dung và lòng từ bi vô biên của Ngài đối với mọi sinh linh.

Chat FacebookChat Zalo
Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm