Tượng Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát 06

Liên hệ

Tượng Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát là hai vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo, thường được nhắc đến trong các kinh điển, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát đều được coi là những vị Bồ Tát quan trọng bên cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm