Tượng Tứ Phủ Chầu Bà 03

Liên hệ

Tượng Tứ Phủ Chầu Bà hay Tứ Vị Chầu Bà là một phần quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ, bao gồm 12 vị thánh Chầu , hầu cận bên mẫu thay Mẫu cai quản khắp bốn phủ, Thiên Phủ, Địa Phủ, Nhạc Phủ, Thoải Phủ.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm