Tượng Ngũ Vị Tôn Quan Sơn Son Thếp Vàng

Liên hệ

Tượng Ngũ Vị Tôn Quan hay còn gọi là Ngũ Vị Tôn Ông, Ngũ Vị Quan Lớn là năm vị thần linh được thờ phụng trong Đạo Mẫu. Trong hệ thống thần linh tam tứ phủ, đứng sau Tam Tòa Thánh Mẫu là hội đồng Quan Lớn gồm 5 vị đại quan, được biết tới với danh xưng Ngũ Vị Tôn Quan, Ngũ Vị Tôn Ông hay Ngũ Vị Quan Lớn.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm