Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng và Nam Tào Bắc Đẩu Sơn Son Thếp Vàng

Liên hệ

Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng và Nam Tào Bắc Đẩu trong văn hóa tín ngưỡng đạo Mẫu của Việt Nam, hình tượng của Ngọc Hoàng, hay được gọi là Vua Cha Ngọc Hoàng, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm