Tượng Cô Tượng Cậu 24

Liên hệ

Tượng Cô Tượng Cậu trong tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ của người Việt Nam. Tượng Cô thường được mô tả là các thị nữ xinh đẹp, theo hầu cận bên các Thánh Cô. Mỗi vị Cô có nguồn gốc, điển tích và vai trò riêng biệt, được thể hiện qua trang phục, đồ vật cầm tay và vị trí đặt tượng trong điện thờ.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm