Tượng Thế Tôn 04

Liên hệ

Tượng Thế Tôn hay còn gọi là Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, là hình ảnh Phật giáo quan trọng nhất và được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong các ngôi chùa Việt Nam. Vị trí cụ thể của tượng phụ thuộc vào kiến trúc và quy mô của từng chùa.Tượng Thế Tôn được đặt vị trí tam bảo của ngôi chùa.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm