Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát 04

Liên hệ

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát còn có tên gọi khác là Vô Biên Quang Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Linh Cát Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát và thường được gọi tắt là Thế Chí. Ngài có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, hạnh nguyện này để điều phục, tiếp độ những chúng sanh cang cường trong Ta bà thế giới.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm