Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề 04

Liên hệ

Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề còn được gọi là Quan Âm Chuẩn Đề, Thất Câu Chi Phật Mẫu hay Chuẩn Đề Bồ Tát, là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính nhất trong Phật giáo mật tông. Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề được xem là mẹ của những vị Phật được tôn vinh trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là trong mật tông Kim Cang thừa.

Chat FacebookChat Zalo
Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm