Tượng A Di Đà 32

Liên hệ

Tượng A Di Đà là biểu tượng của Đức Phật trong Phật giáo Đại thừa. Thường được thể hiện ngồi thiền trên một tòa sen, tượng A Di Đà biểu thị sự nhẫn nại và lòng từ bi vô ngại của Đức Phật. Với vẻ đẹp trang nghiêm và thanh tịnh, tượng A Di Đà thường được đặt trong các đền chùa và điện thờ,

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm