Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên 05

Liên hệ

Mẫu Cửu Trùng Thiên hay còn được biết đến với các danh xưng Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên, Chúa Lục Cung Vương, Mẫu Hãy Mẫu Cửu Trùng Thiên, Thanh Vân Công chúa, là một trong những vị thánh mẫu quan trọng trong đạo thiên đình của tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm