Bàn Thờ Chấp Tải sơn theo lối cổ

Liên hệ

Bàn thờ chấp tải sơn theo lối cổ là một yếu tố quan trọng trong nghi lễ thờ cúng truyền thống của người Việt Nam. Bà thờ chấp tải thường được đặt trong không gian thờ đình, chùa, đền, nhà thợ họ, đặc biệt phổ biến trong các tín ngưỡng thờ Mẫu và Đạo Mẫu.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm